All About Daily New York Times

Pregled čuvara i zaštitara

Mar 3

Pregledom čuvara i zaštitara utvrđuje se zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova koje te djelatnosti uključuju u sklopu Zakona o privatnoj zaštiti. Posao čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti je specifičan iz razloga što, osim na svoju sigurnost i zdravlje, moraju brinuti o sigurnosti drugih ljudi i imovine.

Poslovi zaštitara i čuvara pripadaju poslovima s posebnim uvjetima rada, zbog čega moraju biti zadovoljeni određeni kriteriji kako bi se osoba smatrala sposobnom obavljati posao zaštitara ili čuvara bez dodatnog zdravstvenog rizika po vlastito zdravlje, a samim time i po sigurnost osoba i imovine koje štite.

pregled zaštitara i čuvara

Spomenuti poslovi čuvara i zaštitara vrlo su specifične prirode, te je neophodno da osobe koje se odluče za obavljanje ovako odgovornog i zahtjevnog posla obave sve potrebne preglede, kako bi bili sigurni da ovaj posao mogu obavljati s minimalnim opasnostima za svoje zdravlje, ali i zdravlje kolega u okruženju. Također, naglašavamo kako je posao zaštitara, odnosno čuvara iznimno zahtjevan. Fizički i psihički, obzirom da je potrebno kompletno radno vrijeme biti spreman na gotovo sve, biti fokusiran i imati brze reflekse. Stoga zapravo ni ne čudi što je jedan od najvažnijih zahtjeva ovog posla zapravo zdravstveni pregled.

 

Zdravstveni pregled za čuvare i zaštitare obavlja se u ustanovama javne medicine rada, ili pak, u privatnim ustanovama medicina rada- ovisno o tome ima li vaš budući poslodavac već sklopljen ugovor, te se potrebno uputiti u točno određenu ustanovu gdje ćete obaviti pregled ili to sami možete birati. Naravno, ukoliko imate izbora i ne volite čekati u redovima, tada vam preporučamo da odaberete neku od privatnih medicina rada obzirom da tamo red čekanja ne postoji, te da na pregled dolazite upravo onda kada ste i dogovorili svoj termin.

 

Kada je u pitanju pregled zaštitara, tada zdravstveni pregled obuhvaća:

 • pregled vida
 • pregled sluha
 • psihološko testiranje
 • testiranje plućnih funkcija (spirometrija)
 • elektrokardiogram (EKG)
 • laboratorijsku analizu krvi i urina
 • pregled psihijatra
 • pregled oftalmologa
 • pregled neurologa
 • pregled otorinolaringologa
 • pregled specijaliste medicine rada i sporta

Svi navedeni pregledi potrebni su kako bi se uspješno mogla dobiti licenca zaštitara.

Za pregled čuvara, zdravstveni pregled obuhvaća:

 • ​​pregled vida
 • pregled sluha
 • psihološko testiranje
 • testiranje plućnih funkcija (spirometrija)
 • elektrokardiogram (EKG)
 • laboratorijsku analizu krvi i urina

 

Također, uz zdravstveni pregled koji se obavlja prije početka rada, također je potrebno obavljati i periodične zdravstvene preglede čiji su rokovi definirani zakonom. Periodični pregled zapravo je identičan, ali je potreban kako bi se tijekom vremena moglo utvrditi zdravstveno stanje djelatnika, te kako bi on i dalje mogao obavljati svoj zaštitarski, odnosno čuvarski posao.

 

Ukoliko se bavite ovim poslom, ili pak, tek razmišljate o ovakvom smjeru u svojoj karijeri, sve navedene informacije su od presudne važnosti, te ih je korisno znati kako biste se mogli uspješno pripremiti za obavljanje ovakve vrste poslovanja. Posao zaštitara i čuvara vrlo je odgovoran posao te je ovaj pregled potreban kako bi se moglo utvrditi može li ga kandidat obavljati. Liječničkim pregledom za zaštitare i čuvare utvrđujemo je li zadovoljen kriterij psihofizičke sposobnosti, odnosno provjeravamo postoji li ikakva prepreka fizičke ili psihološke prirode zbog koje osoba ne bi bila kvalificirana za obavljanje djelatnosti čuvara ili zaštitara.